Aplicació agrícola de fangs de depuradora.

  • Els llots de depuradora es gestionen com a esmena de sòls agrícoles quan tenen una determinada qualitat físico-química i microbiològica; quan es realitza un control agronòmic dels sòls als quals es destinen i quan es compleixen algunes altres condicions d’aplicació.
wheat field

Gestió de plantes de compostatge

  • EDAFO GM ha acumulat un ampli know-how en la valorització de residus orgànics mitjançant compostatge. Són diversos els residus que poden tractar-se en aquest tipus de plantes (fangs de depuradora, llots i altres residus d’indústria agroalimentària, residus SANDACH...), donant lloc la seva gestió al compost, un fertilitzant d’origen natural i amb un gran potencial per a la nutrició del sòl.
field

Solucions de gestió per a residus orgànics.

  • Amb vocació d’adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients, EDAFO GM treballa amb altres col·laboradors del sector per proveir solucions de gestió adaptades a residus orgànics concrets. En funció de les seves característiques, de la quantitat de residu i del seu origen, confeccionem aquella proposta comercial que més el beneficiarà.