Com t'ajudem?

Les nostres parts interessades

El món ha canviat. I aquest nou context ens convida a plantejar les nostres relacions de forma diferent i sota un prisma ESG. Per això, a EDAFO GM apostem per la creació de valor a llarg termini i en col·laboració estreta amb els nostres grups d’interès.

Empreses del cicle de l’aigua

Aquestes empreses han evolucionat fins a operar al llarg de tot el cicle de l’aigua i la seva gestió es troba orientada a considerar els seus impactes en clau ESG, així com a establir un diàleg permanent amb els seus grups d’interès. I la nostra estratègia de sostenibilitat també es troba alineada amb les prioritats d’aquests clients per a aconseguir un major impacte global al llarg de la cadena de valor.
water cicle companies

Fabricants de fertilitzants

El compost opera com a fertilitzant amb una doble funcionalitat al sòl: essent útil per a millorar les seves característiques físiques, químiques i biològiques, així com aportant nutrients essencials als cultius. Els fabricants de fertilitzants valoren extraordinàriament EDAFORTE com a base dels seus productes per:
  • L’aportació de matèria orgànica i la seva contribució a la protecció ambiental del sòl (front a l’erosió, retenint aigua, segrestant carboni, etc.).
  • L’aportació de nutrients per afavorir la bioestimulació del sòl i procurar una nutrició completa del cultiu a curt i mitjà termini.

Associacions del sector

COMPOSTCAT – Associació de plantes de compostatge de Catalunya https://www.compostcat.com/

AEAS – Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento https://www.aeas.es/