Activitat, parts interessades i impacte ESG

Valorització agrícola de fangs

Suposa una gestió òptima des del punt de vista agronòmic i ambiental:

  • Restitueix la pèrdua de matèria orgànica del sòl i aporta nutrients que serviran de reservori per als cultius.
  • Amb lògica veritablement circular, permet aprofitar el calor intrínsec d’uns residus de gran generació.
  • Constitueix un esquema eficient des del punt de vista econòmic per al productor del fang, així com per l’agricultor receptor.

Compostatge de materials orgànics

La bona evolució del procés de compostatge atén a diferents factors:

  • Mescla correcta de residus que proporciona els nutrients oportuns a l’activitat microbiana.
  • Aireació que estimuli aquesta activitat i afavoreixi la descomposició de la matèria orgànica.
  • Seguiment de la temperatura que garanteixi la higienització del producte.
  • Garbellat del material per a l’homogeneïtzació de la seva granulometria i l’eliminació d’elements impropis.
  • Control final de qualitat del compost (paràmetres físics, químics i microbiològics) per a garantir les seves propietats fertilitzants.

Per què fertilitzar els teus sòls amb EDAFORTE?

Economic

Econòmic

És una elecció econòmica front a d’altres opcions de fertilització.
accreditation

Producte acreditat

Inscrit al Registre Nacional de Productes Fertilitzants (F0003885/2029 i F0003089/2027) i subjecte a múltiples controls de qualitat.
organic

Doble perspectiva de millora

Com a conseqüència de la influència en les característiques del sòl per l’aportació de matèria orgànica i gràcies a l’aportació de fitonutrients que es comportaran com a reserva parcial al llarg del temps.
environment

Implicació ambiental

És un producte de gran connotació ambiental: no només pel menor impacte que comporta la forma de produir-lo, sinó pels grans beneficis que reporta al substrat edàfic en termes de retenció d’aigua, protecció contra l’erosió, segrest de carboni, bioestimulació...
Attention

Assessorament tècnic

T’assessorem tècnicament en la seva aplicació i, si t’interessa, t’acompanyem per testar la seva resposta al cultiu, així com al sòl i avaluar el benefici que EDAFORTE et proporciona.
Si vols saber més sobre EDAFORTE, pots contactar-nos o consultar-nos més informació sobre els nostres productes.

EDAFO GM en xifres

+ 260.000
Més de 260.000 tones de fertilitzants venuts durant 2022
+ 5.800
Al 2022, EDAFO GM ha contribuït a fertilitzar més de 5.800 hectàrees de finques agrícoles.

Des d’una perspectiva ambiental, això suposa:

check icon

Impacte climàtic positiu

Més de 20.000 tones de matèria orgànica retornades al sòl, que milloren les seves propietats agronòmiques i eviten l’aportació de CO2 a l’atmosfera.

check icon

Més de 2.500 tones de N i P reutilitzades

Evitar la fabricació de més de 2.500 tones de N i P mitjançant l’explotació de recursos fòssils, amb la immensa aportació d’energia que comporta.

check icon

Solució circular

Procurar una solució circular i materialment eficient per a la gestió de residus de generació contínua, com són els fangs d’EDAR.

Impacte en clau ESG

accreditation
Activitat certificada

Activitat certificada segons l’estàndard ISO 14001:2015

thunder
Balanç energètic

Seguiment del balanç energètic i material de l’empresa per a minimitzar el seu impacte

planet
Concepció integral de la gestió

Concepció integral de la gestió, afavorint la valorització i minimitzant les emissions a l’atmosfera

CO2
Segrest de carboni

Captura de carboni en sòls agrícoles en els processos de fertilització, amb reducció de l’impacte climàtic global

light bulb
Parts interessades

Participació en iniciatives de les nostres parts interessades que millorin el nostre acompliment ambiental al llarg de la cadena de valor: Setmana Internacional del Compost (Agència de Residus de Catalunya), Hub d’Acció Climàtica (Aigües de Barcelona), XXVII Jornades de camp de l’arròs (IRTA Amposta).

conversations
Diàleg i equitat

Diàleg i equitat en les relacions laborals de l’organització

house
Conciliació

Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

hands holding hearts
Gestió de la diversitat

Gestió de la diversitat dintre de la plantilla, sense prejudicis de cap mena

light bulb
Compromís amb la innovació

Compromís amb la innovació i la millora contínua de la nostra gestió i del seu impacte

leaf
Protecció del medi ambient

La protecció del medi ambient està al nostre ADN, de manera que donem resposta a les inquietuds de l’entorn, acollint alumnes en pràctiques als programes de formació d’entitats com la Fundació Pere Tarrès i col·laborant als programes de acció social dels nostres clients de referència.

Compromís social

Per a millorar el nostre entorn social, durant 2023, EDAFO GM ha col·laborat al IV Torneig de Petits Herois (Deltebre) i ha contribuït a l’obra social de Sant Joan de Déu (SJD).

hand forming a circle
Transparència de gestió

Transparència de gestió a tota l’estructura de l’organització i sistema de retribució alineat amb l’estratègia ESG de l’organització

gear
Independència

Independència i rigor en la seva gestió i govern, malgrat la nostra petita dimensió

balance
Compliment legal

Compliment legal com a eix fonamental de l’estratègia de negoci

magnifying glass
Responsabilitat i transparència

Responsabilitat a les nostres operacions i orientació i transparència cap als nostres grups d’interès

shaking hands
Cura i respecte

Cura i respecte pel medi ambient i les persones

conversations
Comunicació

Comunicació interna i externa per a treballar la confiança dels nostres grups d’interès i amb la societat en general