Nosaltres

Qui som?

EDAFO GM opera a l’àmbit de la valorització de residus orgànics i treballa en la protecció de sòls agrícoles mitjançant l’ús de productes fertilitzants d’origen natural. Des de 1998, l’empresa ha desenvolupat una metodologia de treball robusta i ha certificat la seva activitat en matèria de qualitat, gestió ambiental i seguretat i salut, d’acord amb els estàndards ISO. El grau d’acompliment de l’empresa i la seva reputació s’entenen, en gran mesura, gràcies a l’esforç i la contribució de les persones que la integren. La seva professionalitat i la vocació per la feina ben feta ajuden al compliment legal de l’organització i orienten la gestió cap a la satisfacció dels nostres clients i la resta de parts interessades.

Propòsit

Protegir els sòls agrícoles, millorant la seva fertilitat.

Aquest és el propòsit d’EDAFO GM, que l’empresa té la virtut d’implementar amb criteris d’economia circular i reduint el seu impacte climàtic. EDAFO GM opera seguint un cercle virtuós en el que els materials orgànics dels nostres clients esdevenen productes fertilitzants per al sòl agrícola. En termes d’impacte ambiental, suposa una aportació rellevant de matèria orgànica i nutrients a l’estructura edàfica, contribuint a la productivitat dels cultius i actuant com a reservori de carboni, en compensació de les emissions de la nostra activitat.
Edafo portrait draw

La nostra història

leaf

Valors i principis

EDAFO GM, després de més de dues dècades d’activitat, vetlla per mantenir la coherència amb el seu propòsit, gestionant residus orgànics amb una lògica d’economia circular i mantenint un enfoc col·laboratiu amb les nostres parts interessades.

leaf
leaf

Des del nostre compromís i humilitat, aspirem a:

  • Aprendre i créixer amb totes les parts interessades amb qui compartim camí.
  • Aportar als nostres clients des del nostre coneixement i experiència de gestió.
  • Desenvolupar la nostra activitat de la forma més respectuosa amb aquest planeta que ens sosté.
  • Impactar positivament a les persones que ens aporten valor i a aquelles altres amb qui ens relacionem.
  • Liderar aquest projecte de forma innovadora i implantar aquelles solucions tecnològiques que el faran més eficient.
  • Comunicar i compartir tots els assoliments i aprenentatges que ens apropen, una mica més, al nostre propòsit.