Serveis de gestió

EDAFO GM opera al sector de gestió de residus orgànics segons distintes línies de negoci.