Fabricants de fertilitzants

El compost opera com a fertilitzant amb una doble funcionalitat al sòl: essent útil per a millorar les seves característiques físiques, químiques i biològiques, així com aportant nutrients essencials als cultius. Els fabricants de fertilitzants valoren extraordinàriament EDAFORTE com a base dels seus productes per:
  • L’aportació de matèria orgànica i la seva contribució a la protecció ambiental del sòl (front a l’erosió, retenint aigua, segrestant carboni, etc.).
  • L’aportació de nutrients per afavorir la bioestimulació del sòl i procurar una nutrició completa del cultiu a curt i mitjà termini.