Impacte en clau ESG

accreditation
Activitat certificada
Activitat certificada segons l’estàndard ISO 14001:2015
thunder
Balanç energètic
Seguiment del balanç energètic i material de l’empresa per a minimitzar el seu impacte
planet
Concepció integral de la gestió
Concepció integral de la gestió, afavorint la valorització i minimitzant les emissions a l’atmosfera
CO2
Segrest de carboni
Captura de carboni en sòls agrícoles en els processos de fertilització, amb reducció de l’impacte climàtic global
light bulb
Parts interessades
Participació en iniciatives de les nostres parts interessades que millorin el nostre acompliment ambiental al llarg de la cadena de valor: Setmana Internacional del Compost (Agència de Residus de Catalunya), Hub d’Acció Climàtica (Aigües de Barcelona), XXVII Jornades de camp de l’arròs (IRTA Amposta).
conversations
Diàleg i equitat
Diàleg i equitat en les relacions laborals de l’organització
house
Conciliació
Conciliació de la vida personal, familiar i laboral
hands holding hearts
Gestió de la diversitat
Gestió de la diversitat dintre de la plantilla, sense prejudicis de cap mena
light bulb
Compromís amb la innovació
Compromís amb la innovació i la millora contínua de la nostra gestió i del seu impacte
leaf
Protecció del medi ambient
La protecció del medi ambient està al nostre ADN, de manera que donem resposta a les inquietuds de l’entorn, acollint alumnes en pràctiques als programes de formació d’entitats com la Fundació Pere Tarrès i col·laborant als programes de acció social dels nostres clients de referència.
Compromís social
Per a millorar el nostre entorn social, durant 2023, EDAFO GM ha col·laborat al IV Torneig de Petits Herois (Deltebre) i ha contribuït a l’obra social de Sant Joan de Déu (SJD).
hand forming a circle
Transparència de gestió
Transparència de gestió a tota l’estructura de l’organització i sistema de retribució alineat amb l’estratègia ESG de l’organització
gear
Independència
Independència i rigor en la seva gestió i govern, malgrat la nostra petita dimensió
balance
Compliment legal
Compliment legal com a eix fonamental de l’estratègia de negoci
magnifying glass
Responsabilitat i transparència
Responsabilitat a les nostres operacions i orientació i transparència cap als nostres grups d’interès
shaking hands
Cura i respecte
Cura i respecte pel medi ambient i les persones
conversations
Comunicació
Comunicació interna i externa per a treballar la confiança dels nostres grups d’interès i amb la societat en general