Llots de depuradora

  • Són una bona font de nitrogen i fòsfor. Quant a l’absorció de nitrogen, pel fet de trobar-se en la seva forma orgànica, aquest experimenta una mineralització progressiva que garanteix la seva disponibilitat en el temps, evitant les pèrdues.
Descarregar la fitxa de producte
field with aeolic fans

Fang sec granulat

  • Constitueix una font de nitrogen orgànic i amoniacal d’alliberament lent. I això permet la disponibilitat de nitrogen per al segon any de fertilització, amb el consegüent estalvi. També aporta fòsfor orgànic i una gran riquesa, que es troba disponible per a la seva absorció per part del cultiu.
Descarregar la fitxa de producte

Compost EDAFORTE

  • Preserva la humitat del substrat edàfic en contextos climatològics com el nostre, gràcies a l’acció de la matèria orgànica. També contribueix a la fixació de carboni, amb un efecte positiu en termes d’impacte climàtic
Descarregar la fitxa d’EDAFORTE Descarregar la fitxa d’EDAFORTE-VS
sand