Empreses del cicle de l’aigua

Aquestes empreses han evolucionat fins a operar al llarg de tot el cicle de l’aigua i la seva gestió es troba orientada a considerar els seus impactes en clau ESG, així com a establir un diàleg permanent amb els seus grups d’interès. I la nostra estratègia de sostenibilitat també es troba alineada amb les prioritats d’aquests clients per a aconseguir un major impacte global al llarg de la cadena de valor.
water cicle companies