Propòsit

Protegir els sòls agrícoles, millorant la seva fertilitat.

Aquest és el propòsit d’EDAFO GM, que l’empresa té la virtut d’implementar amb criteris d’economia circular i reduint el seu impacte climàtic. EDAFO GM opera seguint un cercle virtuós en el que els materials orgànics dels nostres clients esdevenen productes fertilitzants per al sòl agrícola. En termes d’impacte ambiental, suposa una aportació rellevant de matèria orgànica i nutrients a l’estructura edàfica, contribuint a la productivitat dels cultius i actuant com a reservori de carboni, en compensació de les emissions de la nostra activitat.
Edafo portrait draw